Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

Supermåne på Telegrafruta

Stortinget besluttet i 1866 å videreføre byggingen av Telegrafen fra Trondheim og videre nordover for å knytte provinsene i nord sammen med resten av Kongeriket. Arbeidet tok til med å bygge linjen fra Bjellånes i Dunderlandsdalen til Russånes i Saltdal og i 1868 stod linjen over Saltfjellet ferdig. 
Det er ikke vanskelig å forstå hvilken bragd det faktisk var å bygge en telegraflinje på det øde, værharde og ugjestmilde Saltfjellet på slutten av 1800 tallet. Når arbeidet begynte var Saltfjellet en ødemark uten noe form for infrastruktur, alt måtte tilrettelegges. Det var ikke en enkel oppgave å bygge telegraflinjen over Saltfjellet. Alt materiell måtte fraktes inn med hester før linjen kunne strekkes, og det ble derfor bygget en enkel vei og 5 Telegrafstuer for å huse arbeidsfolket. 
Hundre år etter at linjen ble bygget ble den revet, ny og moderne teknologi hadde for lengst tatt over, men fortsatt finner en spor etter Telegrafen på Saltfjellet. Noen av de opprinnelige Telegrafstuene…

De nyeste innleggene

Juletur til Hemmeligfjell

Vindus grotta

Late høstdager i Storskog-Rago Nasjonalpark

Kveldspadling utenfor Støtt

Hardangerviddas klassiker